Nové vydání AVL Times Česko Slovensko – Říjen – Prosinec 2018